МОН вже винесло проєкт про з'єднаний клас на громадське обговорення. Воно триватиме до 17 березня.

До теми Навантаження для учнів та етика у школі: МОН затвердило типову освітню програму для 5 – 9 класів

Організація навчання учнями кожного класу здійснюється на основі окремих навчальних планів.

Для організації освітнього процесу в таких класах варто використовувати навчальні програми з навчальних предметів (інтегрованих курсів) для відповідних класів початкової школи.

Яким буде з'єднаний клас

Це буде група учнів різних класів початкової школи зокрема, й школярі з ООП, які навчаються за особливою освітньою програмою.


Такі класи будуть утворюватися з метою:

  • створення єдиного освітнього простору для формування компетентностей та наскрізних умінь учнів початкової школи, їх інтегрованого навчання, всебічного розвитку дітей, їх інтелектуальних творчих здібностей;
  • забезпечення права дитини на навчання в найбільш наближеній до місця її проживання початковій школі, гарантування рівного доступу до навчання;
  • створення умов для учнів початкових класів за денною формою навчання, забезпечення постійної взаємодії учнів і педагогів, а також надання підтримки;
  • створення школярам з ООП умов для здобуття освіти нарівні з іншими особами, надання їм психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг;
  • концентрації та ефективного використання наявних ресурсів закладу освіти, їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів.

Як будуть отримувати зарплату вчителі з'єднаних класів? Оплата праці вчителів у з'єднаних класах здійснюватиметься відповідно до навантаження залежно від кількості годин, розкладу занять, встановлених ставок зарплати з урахуванням підвищень, доплат, надбавок та інших умов.