Міністр освіти Сергій Шкарлет запевнив, що зміни до законодавства прийняли, щоб розблокувати процес захисту дисертацій на здобуття ступенів кандидата та доктора наук.

Цікаво Куди вступати: Forbes оприлюднив рейтинг 100 найкращих факультетів України

Що змінилося з новим законом

  • Відтепер здобувачі наукових ступенів можуть захищатися в докторських спеціалізованих вчених радах без встановлення обмежувальних термінів.
  • Також удосконалюється процес атестації кандидата на здобуття ступеня доктора філософії.

Так, ступінь доктора філософії присуджується разовою спеціалізованою вченою радою вишу або наукової установи за результатами успішного виконання здобувачем відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації.

Особа має право здобувати ступінь доктора філософії під час навчання в аспірантурі. Особи, які професійно здійснюють наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи, мають право здобувати ступінь доктора філософії поза аспірантурою.

Цікаво, що якщо у захищеній дисертації доктора філософії встановлять факти академічного плагіату чи фальсифікації, то:

  • його науковий керівник позбавляється права участі у підготовці та атестації здобувачів ступеня доктора філософії терміном на два роки,
  • голова та члени разової спеціалізованої вченої ради, в якій відбувся захист цієї дисертації, та офіційні опоненти, які надали позитивні висновки на дисертацію, позбавляються права участі в атестації на два роки;
  • заклад вищої освіти чи наукова установа позбавляється права утворювати разову спеціалізовану вчену раду за відповідною спеціальністю строком на один рік.

Чому потрібен був цей закон? У пояснювальній записці законопроєкту йдеться про те, що цей закон був зумовлений наявністю ознак правової невизначеності у системі присудження наукових ступенів. Відповідні ускладнення у цьому були спричинені світовою пандемією коронавірусу.

Після офіційного опублікування закону МОН має поінформувати виші та наукові установи про нововведення.