Проєкт закону про освіту дорослих відкритий для громадського обговорення, всі пропозиції можна надсилати до 8 жовтня 2020 року, передає пресслужба МОН.

Цікаво МОН розробило законопроєкт про освіту для дорослих: що він передбачає

Виконавчий директор ГС "Українська асоціація освіти дорослих" Микита Андреєв назвав основні причини, чому такий закон потрібно ухвалити:

 • Україна не має законодавчого забезпечення розвитку освіти дорослих.
 • Освіта дорослих є частиною освіти впродовж життя.
 • Цей закон відкриє ринок освітніх послуг.
 • Потрібна демонополізація, насамперед ринку підвищення кваліфікації.

Положення законопроєкту про освіту дорослих

Згідно із Законом України "Про освіту", складниками освіти дорослих є:

 1. післядипломна освіта;
 2. професійне навчання працівників;
 3. курси перепідготовки або підвищення кваліфікації;
 4. безперервний професійний розвиток;
 5. здобуття вищої освіти на базі отриманого раніше освітнього ступеня за іншою спеціальністю;
 6. стажування;
 7. інформальна освіта (самоосвіта);
 8. формальна освіта.

Освіта дорослих може здійснюватися як очно, так і дистанційно чи змішано. Зокрема, це можуть бути курси, семінари, тренінги, практикуми, майстер-класи, консультації тощо.

За якими програмами буде надаватись освіта дорослим

Проєкт закону виокремлює п'ять типів програм, за якими дорослим може надаватися освіта:

 • освітні програми післядипломної освіти або підвищення кваліфікації (для професійної діяльності певного виду);
 • програми неформальної освіти (зорієнтований на потреби та інтереси дорослих осіб);
 • програми формальної освіти (програми зі школи, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти);
 • індивідуальні освітні та самоосвітні програми;
 • публічно визнані програми освіти дорослих.

Як буде заохочуватись освіта дорослих?

Законопроєкт має кілька засобів заохочення роботодавців інвестувати в професійний розвиток працівників. Серед таких засобів, зокрема:

 • надання пільг при оподаткуванні у випадку забезпечення роботодавцями робочих місць для навчання дорослих;
 • зниження суми податків на величину понесених витрат на навчання працівників;
 • надання на пільгових умовах короткострокових і довгострокових кредитів для організації професійного навчання працівників, придбання навчального обладнання;
 • надання субсидій, грантів для покриття витрат роботодавців на участь у програмах навчання на робочих місцях;
 • надання субсидій, грантів роботодавцям на навчання прийнятих на роботу дорослих осіб без навичок;
 • відшкодування витрат роботодавця на виплату заробітної плати працівникові на період його навчання (оплачуваної відпустки);
 • запровадження механізмів заміщення працівників, які тимчасово залишають робоче місце у зв’язку із навчанням.

Зазначимо, що закон передбачає можливість створення центрів освіти дорослих.