У МОН кажуть, що міждисциплінарні освітні (наукові) програми активно впроваджують прогресивні країни в Європі. Тому розвиток таких програм в Україні відкриє нові професійні та академічні права майбутнім фахівцям.

До теми Уряд дозволив іноземним вишам відкривати філії в Україні

Що таке міждисциплінарна програма?

Освітня (наукова) програма вважається міждисциплінарною, якщо обсяг освітніх компонентів може бути співвіднесений з відповідними спеціальностями (галузями).

Ця програма передбачає опанування знань, що знаходяться на межі галузей, спеціальностей або належить до кількох спеціальностей, які і визначають її предметну область.

Вимоги до міждисциплінарних програм встановлено з урахуванням особливостей рівня (короткого циклу) вищої освіти. Зокрема:

  • На початковому рівні вищої освіти можуть розроблятися міждисциплінарні розширені освітні програми. Цілі запровадження таких програм – це формування результатів навчання та сприяння здійсненню студентом усвідомленого подальшого вибору спеціальності для продовження навчання.
  • На другому (магістерському) та третьому (освітньо-науковому) рівнях вищої освіти можуть розроблятися міждисциплінарні освітньо-наукові програми за двома або трьома спеціальностями, що належать до однієї або різних галузей знань. Їх мета – підготовка фахівців, які спроможні розв’язувати комплексні проблеми та забезпечувати подальший розвиток науки.

Стандарти вищої освіти для початкового, другого і третього рівнів вищої освіти можуть додатково визначати мінімальні вимоги до компетентностей і результатів навчання.

До слова, в УЦОЯО затвердили характеристику тесту єдиного вступного іспиту (ЄВІ) у 2021 році. Він передбачає написання тесту з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської). Загальна кількість завдань у тесті – 42. На їх виконання відводиться 60 хвилин.