Міністерство освіти і науки опублікувало інформацію для вчителів про те, як вести шкільний журнал в початкових класах НУШ.

Цікаво Як учителю вести класний журнал у початкових класів НУШ: детальне пояснення

Як учителю вести класний журнал у початкових класів НУШ

Скільки сторінок відведено на кожен предмет?

Друковані класні журнали містять понад 270 сторінок. Цього обсягу сторінок достатньо для запису оцінок в 3-х та 4-х класах Нової української школи. Підсумкове оцінювання може бути записане на сторінках певного навчального предмета або на вільних сторінках, які залишаються в журналі.

Чи потрібно виставляти тематичну оцінку в журналі та щоденнику?

Підсумкове тематичне оцінювання може бути у формі тестових завдань, цифровій формі (зокрема тестування в електронному форматі), комбінованої роботи, практичної роботи, усного опитування тощо. Результати та оцінки учнів не мають фіксуватися в класному журналі та щоденнику.

Як записувати домашні завдання?

Домашнє завдання в 1 класі не задається та не записується. У 2 класі домашнє завдання для школярів є необов’язковим, проте у журналі можуть зазначатися деякі завдання для учнів.

У 3-4 класах домашні завдання, якщо їх задали школярам, мають обов’язково фіксуватися в журналі. Вони записуються у журнал у колонці "Домашні завдання".

Ведення класного журналу
Ведення вчителем класного журналу в початковій школі / Фото nrcschtepivka

Якщо один інтегрований курс викладає два вчителя, хто має вести журнал та оцінювати учнів?

Якщо один предмет ведуть два вчителі, то обидва педагоги заповнюють журнал в частині тих годин та тем, які вони викладають.

Пріоритетним є заповнення електронного журналу чи паперового?

Шкільний журнал може заповнюватися в електронній або паперовій формі. При цьому заклади освіти можуть створювати документи лише в електронній формі за умови наявності відповідного технічного забезпечення.

Важливо Школи перейдуть на електронні журнали та щоденники: МОН запустило пілотний проєкт

Як записувати в електронному журналі поточне оцінювання?

В усіх класах НУШ здійснюється формувальне оцінювання, що відображається в оцінних судженнях учителя/учнів/батьків, що характеризують процес навчання та досягнення учнів. Таке оцінювання не підлягає запису як у друкованому, так і в електронному журналах.

Основні вимоги до ведення класного журналу:

  • журнал можуть заповнювати лише класний керівник та вчителі, що викладають деякі предмети в учнів;
  • записи в журналі ведуться лише українською мовою, проте допускаються деякі записи у темах предметів чи домашньому завданні відповідною іноземною мовою;
  • дати та зміст уроків потрібно записувати відповідно до календарно-тематичного планування та розкладу.