Ці методичні рекомендації були оприлюднені на сайті МОН.

Цікаво З 1 вересня 200 тисяч учнів перейшли на навчання українською мовою

У відомстві наголосили, що навчання у 4-му класі, як і раніше, має бути побудоване на основі інтегрованого підходу. Вчителі будуть планувати освітній процес у довільній формі за модельними програмами та з урахуванням учнівських запитів.

Рекомендації щодо оцінювання учнів

Окрім того, у 4-му класі вчителям варто провести формувальне та підсумкове оцінювання. Формувальне оцінювання здійснюється через:

  • спостереження вчителя за навчальною діяльністю учнів;
  • аналізу портфоліо учнівських робіт, попередніх навчальних досягнень учнів, результатів їхніх робіт;
  • самооцінювання та взаємооцінювання результатів діяльності учнів;
  • оцінювання особистісного розвитку;
  • прийоми зворотного зв’язку щодо сприйняття та розуміння учнями навчального матеріалу.

Натомість підсумкове оцінювання є тематичним, семестровим і річним та вимагає виставлення оцінок за рівневою шкалою: початковий, середній, достатній та високий рівні.

Так, підсумкове тематичне оцінювання проводять за допомогою діагностичних робіт. Вони можуть бути усні чи письмові, у формі тестів, практичної роботи тощо. Види оцінювання, зміст завдань педагог обирає самостійно.

У МОН зазначили, що обов’язковим є проведення діагностичних робіт із навчальних предметів: українська мова, математика і я досліджую світ.

Рекомендації щодо проведення ДПА

Наприкінці навчання у 4-му класі учні повинні складати Державну підсумкову атестацію, яка насамперед допомагає перевірити якісті освітньої діяльності шкіл та освіти. Тому результати ДПА не впливають на можливість перейти до 5-го класу.

ДПА для 4-х класів проводитимуть вчителі, які їх навчали, у їхній школі. Так, атестація з української мови і математики є обов’язковою. На підставі результатів річного оцінювання і ДПА учні отримують свідоцтво про початкову освіту.

Як заповнювати класний журнал для початкових класів

Класний журнал для 4-х класів можна заповнювати в електронній або паперовій формі. Також деякі школи можуть за бажанням створювати документи лише в електронній формі.

Зазначимо, що вчителі мають до класного журналу записувати лише результати підсумкового оцінювання – за І, ІІ семестр та навчальний рік.

Основні вимоги до ведення класного журналу:

  • журнал можуть заповнювати лише класний керівник та вчителі, що викладають деякі предмети в учнів;
  • записи в журналі ведуться лише українською мовою, проте допускаються деякі записи у темах предметів чи домашньому завданні відповідною іноземною мовою;
  • дати та зміст уроків потрібно записувати відповідно до календарно-тематичного планування та розкладу.