Програма ЗНО з англійської мови містить вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учасників, а також конкретизує, що повинен знати та вміти випускник школи. Програму ЗНО з англійської мови можна подивитися за цим посиланням.

До теми 30 студентів отримають по 100 тисяч гривень за відмінні результати на ЗНО-2021: імена

Компоненти успіху на ЗНО

 • Чітке уявлення знань, умінь і навичок, що перевірятимуться на ЗНО й розуміння критеріїв оцінювання.
 • Вміле використання стратегій, підходів та способів розв’язання задач та виконання завдань.
 • Правильний тайм-менеджмент – вміння чітко розподіляти час на виконання завдань. Знання алгоритму виконання завдань.
 • Відпрацьовані навички перевірки письмового завдання.
 • Використання лайфхаків і порад тих, хто вже пройшов іспит.
 • Наполеглива і постійна робота учня протягом всього періоду навчання.

Як отримати максимальну кількість балів з читання

Для того, аби навчитись виділяти потрібно інформацію з прочитаного, чітко розуміти, що має на увазі автор, слід знати способи здобуття інформації або певні стратегії читання та виконання завдання.

Стратегії читання:

 • Skimming – ознайомлювальне читання (швидкий перегляд), це розуміння суті або основної ідеї.
 • Scanning – швидке читання тексту для пошуку конкретної інформації з усього тексту – значення окремих слів, частин речень та самих речень, що складаються в текст.
 • Careful reading (повільне, ретельне читання) для отримання докладної інформації з усього тексту – значення окремих слів, частин речень та самих речень, що складаються в текст.

Для успішної роботи з інформацією та правильного виконання завдань з читання потрібно:

 • опанувати стратегії читання (skimming, scanning і careful reading);
 • мати чітке уявлення, з чого складається загальне розуміння інформації, тобто, його складові/subskills;
 • володіти розвинутим лексичним запасом;
 • удосконалювати й розвивати навички критичного мислення;
 • вміти працювати з різними форматами текстів, уявляти алгоритм виконання завдання.

Навички критичного мислення

Дуже важливим компонентом адекватного розуміння інформації є навички критичного мислення, до яких належить уміння:

 • аналізувати;
 • узагальнювати;
 • обґрунтовувати або аргументувати;
 • порівнювати та категоризувати;
 • створювати асоціації;
 • класифікувати й категоризувати;
 • робити висновки;
 • знаходити характерні ознаки;
 • оцінювати.

Як отримати високі бали з аудіювання

Аудіювання та читання – це рецептивні види мовленнєвої діяльності (сприйняття, розуміння та переробка інформації). Під час аудіювання – через слуховий канал, під час читання – через зоровий.

Увагу варто зосередити на:

 • розвитку навичок критичного мислення;
 • необхідності мати уявлення про загальне розуміння та його складові;
 • володінні достатнім лексичним запасом;
 • здатності ідентифікувати звуки та вмінні їх асоціювати;
 • розрізняти інтонації, ритм, наголос і мелодику.

Корисні лайфхаки для успішного ЗНО з англійської мови

 1. Перед трансляцією уважно прочитати завдання.
 2. Під час прослуховування робити нотатки.
 3. Зосереджувати увагу на інформації, що запитується в завданні.
 4. Вчитися відсортовувати лише ту інформацію, про яку запитують у завданні, не вибирати ту або іншу відповідь, тільки почувши якесь ключове слово.
 5. Під час другого слухання тексту, сконцентрувати увагу на питаннях, в яких учень має сумнів.
 6. Не концентруватись на невдачі, якщо щось не почули, а слухати далі.

Частина "Використання мови"

Це завдання напряму пов’язане з практичним використанням мови. Завдяки такому завданню перевіряють знання:

 • словосполучень;
 • фразових дієслів;
 • вживання прийменників з різними частинами мови;
 • правильне використання синонімів.

Експертка та викладачка Києво-Могилянського колегіуму Олена Тарасова радить вивчати словосполучення та різні фрази з учнями саме у контексті різних ситуацій та запам’ятовувати їх мовними блоками.

Частина "Письмо"

Формат завдання – особистий лист. Мета завдання – виявити майстерність спілкування на письмі за певними темами, продемонструвавши засвоєні граматичні навички та словниковий запас та вміння організовувати власні думки на письмі.

Для успішного виконання завдання варто:

 • знати критерії оцінювання;
 • мати уявлення, які вміння перевіряються;
 • володіти розвинутою лексикою, набором висловлювань-шаблонів, вміти використовувати синонімічні ряди;
 • не робити грубих граматичних помилок;
 • розвинути і закріпити навички перевірки.

До слова, ЗНО з англійської мови пройде 7 червня. Тест налічує 59 завдань, на виконання яких буде відведено 150 хвилин. Він складається з 4 частин:

 • "Розуміння мови на слух (аудіювання)" – 16 завдань різних форм;
 • "Читання" – 22 завдання різних форм;
 • "Використання мови" – 20 завдань;
 • "Письмо" – одне завдання відкритої форми.

Весь графік предметів ЗНО – дивіться за посиланням.