Так, конспекти складаються у вигляді тез, запитань, виписок та схематичних малюнків, які дозволяють зафіксувати ключові відомості.

До теми Оновлення шкіл, освіта дорослих та заохочення вчителів: завдання МОН на 2021 рік

Методи ефективного конспектування

Метод Корнелла

Цей один iз найбільш популярних методів, який використовують старшокласники та студенти. Він дозволяє чітко структурувати великі об’єми інформації та згодом швидко орієнтуватись у конспекті.

Метод
Метод Корнела при конспектуванні / Фото "Всеосвіта"

Як його використовувати? Розділіть аркуш зошита на три зони – дві колонки та окрему область у нижній частині.

  • Основна колонка (справа) – складає 2/3 аркуша та містить основні відомості щодо теми уроку. При конспектуванні між реченнями краще залишати місце для доповнення конспекту вдома.
  • Вузька колонка (зліва) – у цю частину аркуша занотовуються ключові терміни, поняття, формули, дати та імена. Ця колонка заповнюється наприкінці уроку та відображає головний зміст уроку.
  • Область внизу аркуша – ця частина має бути заповнена учнем самостійно упродовж доби після уроку. У ній необхідно занотувати головний зміст уроку, зробити резюме і позначити запитання до матеріалу.

Метод інтелект-карт

Цей метод корисний не лише для конспектування, а й для планування будь-якої діяльності. Головна особливість – візуальне відображення інформації у вигляді деревоподібної системи.

Принцип методу: у центрі аркуша запишіть ключову подію, термін чи поняття, і від центрального елемента намалюйте "гілки", кожна з яких буде позначати певну характеристику центрального елемента та містити інформацію щодо пов'язаних тез, ідей, понять тощо.

Схематичний метод

Цей прийом дозволяє здійснювати аналіз інформації на етапі конспектування. У процесі створення такого конспекту необхідно одразу виділити ключові теми та розбити матеріал на окремі тези.

Метод дерева
Метод, за яким треба конспектувати матеріал схематично / Фото "Всеосвіта"

Як це зробити? Розділіть навчальний зміст матеріалу на окремі блоки, кожен з яких може містити підтеми, а в кожній із них – окремі тези. Так, увесь конспект буде мати вигляд єдиного маркованого списку з різнорівневими елементами.

Цей метод схожий на інтелект-карти, однак має не графічну, а текстову візуалізацію.

Метод речень

Цей прийом схожий на традиційне конспектування, однак він також дозволяє встановлювати зв'язки між окремими частинами конспекту.

Принцип такий: кожне речення записується з нового рядка і нумерується. За допомогою цього такий підхід дозволяє встановлювати взаємозв'язки між окремими частинами конспекту.

Так, щоб зробити акцент на тому, які саме речення з усього конспекту пов'язані між собою змістовно, достатньо поряд зробити відповідну помітку з номерами.

Для більшої наочності цього методу якнайкраще використовувати ручки двох кольорів – окремі для нумерації та тексту.

Метод течій

Цей прийом передбачає творче переосмислення почутої інформації під час уроку чи лекції. Він один із найцікавіших і найскладніших, адже потребує безперервного аналізу усієї інформації з власними знаннями чи досвідом.

Метод
Метод течій для конспектування / Фото "Всеосвіта"

Принцип такий: при створенні конспекту приділяйте мінімум часу занотовуванню почутої інформації. Основну увагу треба направити на переосмислення почутих відомостей, записуванні власних коментарів, ідей, та роздумів, що виникають у процесі вивчення нового матеріалу.

Формат нотування – довільний. Це може бути текст зі стрілками, тези із піктограмами, схеми тощо.