Зокрема, до повноважень МОН у сфері формування пропозицій щодо обсягу освітніх субвенцій, додається також право розробляти і подавати на затвердження уряду формулу розподілу освітніх субвенцій, порядки та умови розподілу інших трансфертів з держбюджету місцевим бюджетам.

До теми Уряд ухвалив рішення про реорганізацію деяких університетів: перелік

У постанові уряду йдеться про видозмінені функції МОН:

 • визначати перспективи і пріоритетні напрями розвитку дошкільної, середньої шкільної, позашкільної, спеціалізованої, професійної, фахової передвищої, вищої освіти, освіти дорослих, зокрема і післядипломної;
 • затверджувати порядок акредитації та вести реєстр громадських фахових об’єднань та інших юридичних осіб, що здійснюють незалежне оцінювання якості освіти та освітньої діяльності закладів освіти;
 • давати ліцензію на освітню діяльність у сферах вищої, післядипломної, фахової передвищої та професійної освіти;
 • розробляти проєкти ліцензійних умов провадження освітньої діяльності і змін до них та подавати їх в установленому порядку на затвердження уряду;
 • проводити державний контроль за додержанням вимог ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сферах вищої, післядипломоної, фахової передвищої та професійної (освіти шляхом проведення перевірок;
 • затверджувати порядок проведення експертизи освітніх програм, поданих до Державної служби якості для затвердження;
 • затверджувати порядок надання грифів навчальній літературі та навчальним програмам і надавати рекомендації використання їх в освітньому процесі;
 • затверджувати порядок проведення інституційного аудиту та позапланових перевірок закладів освіти;
 • проводити атестацію закладів професійної освіти на право здійснення освітньої діяльності незалежно від їх підпорядкування і форми власності;
 • проводити в межах повноважень спеціальну перевірку відомостей щодо освіти, наявності наукового ступеня, вченого звання стосовно осіб, які претендують на зайняття посад із підвищеним корупційним ризиком.

До того ж змінами до положення визначено діяльність МОН на міжнародному рівні та забезпечення наступних заходів:

 • участь України в програмах Європейського Союзу з навчання, досліджень та інновацій;
 • реєстрація та облік науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт і реалізація міжнародних науково-технічних програм, проєктів;
 • координація співробітництва між Україною та НАТО у сфері науки;
 • координація міжнародного білатерального науково-технічного співробітництва та робота в межах компетенції Спільних Комісій з науково-технічного співробітництва.

У частині реалізації державної політики з питань стипендіального забезпечення, нагородження та преміювання МОН подаватиме пропозиції щодо надання грантів президента для підтримки наукових досліджень молодих вчених.