Професійний стандарт розробило Міністерство освіти і науки, а ухвалили його 17 вересня 2021 року. Перевіряв документ Науково-дослідний інститут праці і зайнятості населення Мінсоцполітики.

До теми Учнів не можна змушувати до праці у школі: куди звертатися за допомогою

Згідно зі стандартом, мета професійної діяльності директора школи полягає в управлінні закладом освіти і відповідальності за всі види діяльності.

Керівник також виступає представником школи у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами. Проте директор підпорядковується засновнику закладу освіти.

Яким має бути директор школи

 1. Професійний стандарт передбачає, що керівником школи може бути особа, яка пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем.
 2. Керівник закладу повинен мати диплом магістра (спеціаліста).
 3. Директор школи зобов’язаний протягом першого року після призначення на посаду пройти курс підвищення кваліфікації з управлінської діяльності обсягом 90 навчальних годин.
 4. Потім він повинен проходити атестацію щороку протягом 5 років, за результатами якої визначається відповідність керівника займаній посаді.

Окрім того, для директора школи передбачено щорічне підвищення кваліфікації. Воно може здійснюватися шляхом неформальної (тренінги, семінари, семінари-практикуми, вебінари, майстер-класи тощо) та інформальної освіти.

Необхідними професійними компетентностями для керівника закладу є:

 • нормативно-правова;
 • компетентність стратегічного управління закладом освіти;
 • компетентність стратегічного управління персоналом;
 • компетентність забезпечення якості освітньої діяльності та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
 • компетентність організації діяльності закладу освіти на засадах зовнішньої системи забезпечення якості освіти;
 • лідерська;
 • емоційно-етична;
 • компетентність педагогічного, соціального та мережевого партнерства;
 • здоров’язбережувальна;
 • інклюзивна;
 • проєктувальна;
 • інноваційна;
 • здатність до навчання впродовж життя;
 • інформаційно-цифрова.

Професійний стандарт також визначає наступні загальні компетентності директора: громадянську, соціальну, культурну, когнітивну та підприємницьку.

До трудових функцій директора школи у стандарті належить:

 • забезпечення стратегічного управління розвитком школи,
 • забезпечення управління якістю освітньої діяльності,
 • забезпечення партнерської та мережевої взаємодії,
 • організація безпечного і здорового освітнього середовища,
 • забезпечення власного безперервного професійного розвитку.

До слова, незабаром в українських школах з'являться вихователі безпеки. Вони забезпечать безпечне середовище для дітей, захищатимуть їх права і законні інтереси. Вихователі безпеки будуть постійно перебувати в школах і взаємодіяти з поліцейськими, батьками, дітьми та адміністрацією шкіл.