У МОН наголосили, що один з відповідних предметів етичного спрямування школи можуть обирати на свій розсуд. Тобто це не обов'язковий навчальний предмет.

До теми Шкарлет назвав курси та кількість годин на предмети у освітній програмі для 5 – 9 класів

Школи з урахуванням освітніх потреб учнів, при затвердженні навчальної програми, приймають рішення про включення в неї предметів: "Етика", "Культура добросусідства" чи іншого курсу морального спрямування або вивчення відповідних питань в рамках курсу "Здоров’я, безпека і добробут".

Які питання повинні розкрити вчителі у змісті цих програм:

 • емоційного здоров’я,
 • розвитку особистості та її психічних процесів,
 • емоційного інтелекту,
 • особливостей поведінки і їх наслідків,
 • ефективного спілкування,
 • самоконтролю,
 • булінгу і протидії його проявам,
 • критичного ставлення до інформації,
 • соціального здоров’я,
 • сім’ї та батьківства,
 • моральних і етичних цінностей,
 • життєвої самоідентифікації, сенсу життя, ідеалів і світогляду,
 • взаємозв'язку складових здоров’я,
 • благодійності, гуманності, підтримки осіб з особливими потребами,
 • прийняття відмінностей між людьми,
 • толерантного ставлення до поглядів і переконанням, поваги до ідей інших осіб,
 • спонсорства, меценатства та волонтерства.

Також у дітей треба сформувати вміння діяти як відповідальний громадянин, брати участь у громадській діяльності, проявляти терпимість, створювати атмосферу довіри, працювати в команді, дотримуватись правил відповідального і етичної поведінки.

Вчителі мають навчити учнів поваги до прав людини, поваги до себе й інших людей, сприйняття демократичних цінностей, відповідальності за особистий і суспільний добробут, чесності, терпимості, етичне і відповідальне ставлення до інших.

Що відомо про типову освітню програму для 5 – 9 класів

Міністерство освіти і науки розробило типову освітню програму, яка створює умови для продовження реформи "Нова українська школа" у 5 – 9 класах із 2022 року.

Відповідно до типової освітньої програми для 5 – 9 класів навчальне навантаження учнів не збільшується. Так, при 5-денному навчальному тижні кількість годин становить:

 • для учнів 5 класу – 28 годин на тиждень;
 • для учнів 6 класу – 31 годину на тиждень;
 • для учнів 7 класу – 32 години на тиждень;
 • для учнів 8 класу – 33 години на тиждень;
 • для учнів 9 класу – 33 години на тиждень.

Зокрема, школи мають можливість впроваджувати в освітній процес галузеві та міжгалузеві інтегровані курси, зокрема:

 1. "Робототехніка",
 2. STEM,
 3. "Інтегрований мовно-літературний курс (українська мова, українська та зарубіжні літератури)",
 4. "Історія: Україна і світ”,
 5. "Здоров'я безпека та добробут",
 6. "Підприємництво і фінансова грамотність".
 7. один з предметів "Етика", "Культура добросусідства" тощо.