В англійській мові є безліч старовинних, які складно запам’ятати іншим, однак вони важливі для розуміння розмовної мови. Деякі з них абсолютно нелогічні та часом кумедні.

До теми Як самостійно вивчити англійську мову за кілька місяців: корисні поради та ідеї

Всі ці дивні слова з нашої добірки мають приклади вживання, але обіцяємо – ви їх не забудете.

15 дивних слів в англійській мові

Hullaballoo [hʌl.ə.bəˈluː] – шум, гул, гамір

Це слово з’явилося ще у 18 столітті, однак попри вік воно не втрачає своєї актуальності. Зазвичай це слово вживають саме на позначення розмови на підвищених тонах.

Приклад: Did you hear all that hullaballoo in the office today? – Як тобі увесь цей гамір в офісі сьогодні?

Cacophony [kəˈkɒf(ə)ni] – неприємні звуків

Це ще одне слово, пов'язане з шумом. Воно означає такий собі мікс неприємних звуків (какофонія). До прикладу, уявіть каркання ворон, звуки сирени та плач немовляти.

Приклад: As we entered the farmyard we were met with a cacophony of animal sounds. – Коли ми зайшли на двір ферми, ми почули “какофонію” звуків тварин.

Frankenfood [fraŋk(ə)nfuːd] – ГМО

Це слово досить молоде, воно з'явилося в 90-х роках минулого століття. Так в повсякденній мові називають генетично модифіковані продукти (ГМО). Це ті продукти, які не виросли повністю натуральним чином.

Приклад: I'm not eating there! They use Frankenfoods! – Я не їм таких продуктів. Вони мають ГМО.

Kerfuffle [kəˈfʌf(ə)l] – переполох, галас, безлад

Це слово з’явилося в англійській мові ще у 19 столітті і відтоді стало невід’ємною частиною повсякденного спілкування. Зазвичай його використовують у різних життєвих ситуаціях, де є кілька різних точок зору.

Приклад: Why are you making such a kerfuffle? – Навіщо ти здійняв цей галас?

Effervescence [‘efə’ves(ə)ns] – шипучість, шипіння від бульбашок в газованих напоях

Це слово можете сміливо використовувати в англійській мові. Виглядає воно, можливо, трохи дивно, але звучить красиво.

Приклад: A gentle effervescence fills the mouth, then gives way to all the grandeur of the Chardonnay. – Ніжна шипучість наповнює рот, а потім відчувається величний смак Шардоне.

Ragamuffin [ˈraɡəmʌfɪn] – це людина, що неохайно вдягається; нечупара

Це слово походить від англійського слова rag, що означає брудний та зношений одяг. Найчастіше його вживають для опису неохайних дітей або так можна сказати про брудну і занедбану тварину.

Приклад: I send my children to school dressed smartly, and they come home like little ragamuffins! – Я відправляю моїх дітей до школи гарно вбраними, а повертаються вони як маленькі обірванці.

Читайте також Як виглядає іспит на рівень володіння українською мовою: оприлюднили зразок роботи

Whippersnapper [ˈwɪpəsnapə] – нахабний і самовпевнений хлопець

Це слово увійшло в англійську мову ще в 17 столітті. В той час воно мало два трактування. Зокрема, так говорили або про лінивих людей чи молодиків, що тинялися вулицями та грабували перехожих.

Але відтоді його значення дещо змінилося. Тепер так називають самовпевнених і нахабних молодих хлопців.

Приклад: I suppose you’ve fallen in love with this young whippersnapper Jones? – Я підозрюю, що ви закохалися в цього нахабного молодика, Джона?

Gobbledygook [ˈɡɒb(ə)ldɪˌɡuːk] – нісенітниці, маячня

Це слово з’явилося в англійській мові у першій половині 20 століття, а використовують його для того, щоб описати незрозумілий набір слів чи звуків.

Окрім того, так можна охарактеризувати мову людини, яка зловживає специфічною лексикою перед аудиторією, яка не готова до цього.

Приклад: The Director was talking a load of gobbledygook in that meeting. I have no idea what he wants! — Режисер наговорив стільки незрозумілого на тій зустрічі. Я не розумію, чого він хоче!

Poppycock [ˈpɒpɪkɒk] – маячня, перекручування фактів

Це слово походить з голландської мови, а в англійській воно закріпилося з 19 сторіччя. Зазначимо, що це не літературне слово, однак воно ідеально пасує до ситуацій, коли хтось починає з розумним виглядом “нести” дурниці чи говорити про речі, в яких нічого не тямить.

Приклад:

– Hey, did you know that if you keep your eyes open when you sneeze your eyes will fly out? – А ти знав, що якщо не заплющувати очі, коли чхаєш, вони можуть вилетіти?
– What a load of poppycock! – Що за маячня?

Lackadaisical [ˌlakəˈdeɪzɪk(ə)l] – лінивий, безініціативний, нерішучий

Походження цього слова наразі невідоме, однак воно з’явилося в англійській мові приблизно в 18 сторіччі. Його активно використовують для того, щоб описати ліниву або пасивну людину:

Приклад: My sister has no job and is doing nothing to find one. She is so lackadaisical. — У моєї сестри немає роботи, і вона нічого не робить, щоб її знайти. Вона така лінива.

Discombobulate [ˌdɪskəmˈbɒbjʊleɪt] – збити з пантелику, дезорієнтувати

Це слово потрапило в англійську мову у далекому 19 столітті і зараз вживається переважно в комічному контексті.

Приклад: What’s the matter? You look a little discombobulated! — Що сталося? Ти виглядаєш дещо спантеличеним.

Curmudgeon [kəːˈmʌdʒ(ə)n] – дратівлива людина з важким характером

Історія цього слова починається у далекому 16 столітті, але його вживають і зараз. Зокрема, стосовно людей, які дратуються навіть через дрібниці:

Приклад: I don’t like our new teacher … he is a real curmudgeon! — Мені не подобається наш новий учитель.. Він дуже дратівливий!

Amphibology [Amfɪbɒlədʒi] – позначення фрази, яку розуміють по-різному

Так називають фразу або пропозицію, яка може бути зрозуміла по-різному. Наприклад: He likes beer more than his friends. Так, це можна зрозуміти, як “він любить пиво більше, ніж його друзі”, або “він любить пиво більше, ніж своїх друзів”.

Woebegone [ˈwəʊbɪɡɒn] – бути дуже сумним

Це слово можна розкласти на дві частини: woe — “горе”, begone — архаїчне “оточений чимось”. Ним можна описати людину, яку “поглинула печаль”.

Приклад: Why do you look so woebegone? – Чому ти такий сумний?

Lollygag [ˈlɒlɪɡaɡ] – марнувати час

Це важливе слово сучасної людини, яке можна перекласти як і прокрастинувати. Воно з’явилося у 19 столітті і наразі є більш популярним в американському варіанті англійської мови.

Приклад: Stop lollygagging. – Припини гаяти час.